Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác vệ sinh môi trường một số điểm trên địa bàn tỉnh
  
 Bản in]