Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khảo sát tình trạng ô nhiễm bèo lục bình trên địa bàn tỉnh
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.