Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương kiểm tra thực tế các khu vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh

  
Cập nhật:30/03/2023 8:20:05 SA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qúy Phương kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền
(CTTĐT) - Chiều ngày 30/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã đi kiểm tra thực tế các khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, gồm có 05 khu vực, tổng diện tích 64,12 ha trong đó: Đất làm vật liệu san lấp - Tổng số: 03 khu vực mỏ, với tổng diện tích 34,12 ha; Đất sét làm gạch, ngói - Tổng số: 02 khu vực mỏ, với tổng diện tích 30,0 ha. Nhằm tạo cơ chế minh bạch, công khai, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ các dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu quyền khai thác khoáng sản năm 2023, làm cơ sở để triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Kiểm tra thực tế các khu vực khoáng sản tại huyện Phong Điền, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương rà soát và đánh giá lại các khu vực mỏ khoáng sản nằm trong quy hoạch. Qua đó, việc cấp phép khai thác các khu vực khoáng sản phải đảm bảo các điều kiện về cảnh quan hệ sinh thái, môi trường, không ảnh hưởng đến người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đề nghị các ngành chuyên môn cần bổ sung quy hoạch các mỏ khoáng sản, đặc biệt là đất làm vật liệu san lấp để phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khoáng sản phải chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản. Đối với các đơn vị thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng, tác động đến môi trường và đời sống người dân thì phải cương quyết chấm dứt hoạt động và rút giấy phép khai thác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương kiểm tra thực tế khu vực khoáng sản trên địa bàn thị xã Hương Thủy

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]