Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng
  
 Bản in]