Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tham gia Ngày Chủ nhật xanh tại huyện Phú Lộc
  
 Bản in]