Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra tình hình bệnh khảm lá sắn tại các địa phương
  
 Bản in]