Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra công tác PCCCR tại khu vực Bắc Hải Vân
  
 Bản in]