Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra chốt kiểm soát y tế tại huyện Nam Đông
  
 Bản in]