Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra các điểm chi trả tiền hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng dịch Covid-19
  
 Bản in]