Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra các chốt chặn dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào
  
 Bản in]