Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo ngăn chặn cháy rừng tại khu vực đồi Mâm Xôi
  
 Bản in]