Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tiếp công dân định kỳ
  
Cập nhật:14/03/2019 3:08:16 CH
Tại buổi tiếp công dân
Tại buổi tiếp công dân
Sáng ngày 13/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường phú Hội, thành phố Huế).

Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động Thương binh & Xã hội; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Huế và lãnh đạo một số phòng, ban liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Tại buổi tiếp công dân, các ý kiến của công dân chủ yếu đề nghị xem lại đất sản xuất đã đưa vào hợp tác xã nông nghiệp; yêu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; yêu cầu giải quyết tiền hỗ trợ, bồi thường do sự cố môi trường biển; phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết vụ việc đánh người gây thương tích. 

 Qua nghe các ý kiến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn cụ thể những nội dung khiếu nại, kiến nghị nêu trên của các công dân. Một số trường hợp trình bày nội dung khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại chỗ để công dân làm đơn gởi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo qui định của pháp luật; đồng thời, ghi nhận một số ý kiến phản ánh kiến nghị và tiếp nhận đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp dân để chuyển cho các sở, ngành liên quan xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]