Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm việc với UBND huyện A Lưới
  
Cập nhật:07/02/2023 6:22:47 SA
(CTTĐT) - Ngày 06/2, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện A Lưới, cùng các Sở, ban, ngành về tình hình triển khai tín dụng chính sách xã hội và công tác giảm nghèo. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện A Lưới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện A Lưới cho biết, theo kết quả rà soát cuối năm 2022: số hộ nghèo: 5.399 hộ (21.710 khẩu nghèo), tỷ lệ: 38,20%; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 38,20% và tỷ lệ giảm nghèo năm 2022 là 11,78%. Vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 14 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% của huyện A Lưới đều có tỷ lệ giảm nghèo từ 7% trở lên, trong đó xã Hồng Bắc có tỷ lệ giảm cao nhất 27,85%. UBND huyện đã phê duyệt danh sách 466 hộ gia đình đủ điều kiện được vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đợt 1 năm 2022 tại Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 25/10/2022; trong đó có 436 hộ có nhu cầu vay, hiện tại đã giải ngân 17.440 triệu đồng với mức vay 40 triệu đồng/hộ trong năm 2022. Đã thực hiện hỗ trợ 168 hộ/11 xã/504 triệu đồng có khó khăn về nước sinh hoạt mua bồn chứa nước, lắp đặt hệ thống dẫn nước sinh hoạt. Hiện các xã đã cấp cho các hộ gia đình lắp đặt và đưa vào sử dụng đảm bảo các hộ có nước sinh hoạt ổn định. Đã tạo việc làm cho 758 lao động; 16 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò theo chuỗi giá trị. Đã tổ chức họp dân lựa chọn 70 hộ hưởng lợi/11 xã, thị trấn. Hiện nay đang thẩm định lại các đối tượng thụ hưởng. Đầu tư vùng trồng dược liệu quý: Đang triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận của UBND tỉnh, quy hoạch thực hiện tại 3 xã: Quảng Nhâm, Hồng Bắc và A Roàng.

Về nguồn vốn và tiến độ giải ngân nguồn kinh phí thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN tại huyện A Lưới năm 2022. Năm 2022 huyện A Lưới được giao 90.067 triệu đồng (ĐTPT: 69.105 triệu đồng, SN: 20.962 triệu đồng). Về nguồn vốn năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2022. Năm 2022, huyện A Lưới được phân bổ 100.674 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 93.115 triệu đồng; vốn sự nghiệp 7.559 triệu đồng.

Về tín dụng chính sách, trong năm 2022 thông qua các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 4.438 lượt hộ vay vốn với số tiền 169,4 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng kịp thời cho 1.172 lượt hộ nghèo, 318 lượt hộ cận nghèo và 299 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo huyện A Lưới báo cáo tại buổi làm việc

Chỉ tiêu trong năm 2023, huyện A Lưới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5.399 hộ, chiếm 38,20 % xuống còn 3.691 hộ, chiếm 26,12 % vào cuối năm 2023, giảm 1.708 hộ giảm 12,08 %. Trong năm 2023, A Lưới tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giáo dục định hướng, thông tin thị trường lao động, kỹ năng, trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu khu vực khối ASEAN. Trong năm 2023 tổ chức đào tạo nghề cho trên 1.030 người (Đại học, cao đẳng nghề 30% người trung cấp nghề 40% người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 30%).

Thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn, làm việc tại các khu chế xuất công nghiệp trong và ngoài tỉnh cho lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo (bình quân 85 lao động/năm, mỗi xã 5 chỉ tiêu đi làm việc nước ngoài) đưa 250 đến 300 lao động có việc làm mới phi nông nghiệp ở trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật.

Tại buổi làm việc, các Sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện A Lưới đã có những trao đổi, những kiến nghị, đề xuất trong triển khai tín dụng chính sách xã hội và công tác giảm nghèo. Đồng thời, cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt chính sách nhằm giúp các đối tượng yếu thế giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, có cơ hội để hòa nhập cộng đồng, đồng thời hỗ trợ đối tượng có điều kiện tốt để vươn lên thoát nghèo.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện A Lưới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị UBND huyện có sự chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Chủ tịch UBND các xã cần nắm rõ số liệu thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn mình quản lý. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, để tạo sự kết nối, huy động cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị Sở Lao động thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc cần rà soát kế hoạch triển khai một cách chi tiết và cụ thể, có kế hoạch trong từng tuần. Bên cạnh đó, có sự đốc thúc thường xuyên đến các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện. Rà soát lại các tiểu dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cần phối hợp lập danh sách các hộ có nhu cầu vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở. Rà soát các đối tượng đã thoát khỏi hộ nghèo, cần quan tâm đến các hộ đã thoát nghèo, khơi dậy tính chủ động, tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung giải ngân nguồn vốn còn lại trong năm 2022. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong giải ngân nguồn vốn năm 2023. Đẩy mạnh triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn vốn trong năm 2023.

 Bản in]