Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương kiểm tra tiến độ dự án AEON MALL Huế
  
 Bản in]