Phát huy sức trẻ trong phong trào "Ngày chủ nhật xanh"
  
Cập nhật:23/05/2019 6:19:52 CH
Đó là chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo vào chiều 23/5 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động tại cộng đồng và chương trình sinh hoạt hè năm 2019 cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Kế hoạch và chương trình tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh năm 2019 sẽ tập trung vào hai chiến dịch lớn là “Tình nguyện mùa hè xanh” dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học và chiến dịch “Tình nguyện Hoa phượng đỏ” dành cho học sinh khối THPT.

Trong đó, hoạt động chính được tập trung là tập hợp và tổ chức cho các học sinh và sinh viên tham gia hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" thông qua các hoạt động như: Thành lập các đội hình sinh viên về sinh hoạt hè tại nơi cư trú phối hợp cùng người dân tham gia làm vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hàng tuần tại địa bàn nơi cư trú; triển khai các hoạt động tuyên truyền về thực hiện đề án "Ngày chủ nhật xanh" thông qua  chiến dịch “Tình nguyện mùa hè xanh” và “Tình nguyện Hoa phượng đỏ”;  tổ chức cuộc thi thiết kế các sản phẩm tuyên truyền về phong trào Ngày Chủ nhật xanh và các hội thi sân khấu hóa tuyên truyền về Ngày Chủ nhật xanh...

Để thực hiện hiệu quả các chương trình và hoạt động theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần phải xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, trong đó phân công nhiệm vụ và thời gian phối hợp triển khai của từng đơn vị, nhất là đối với các trường THPT tại các địa phương nắm được cụ thể chương trình để cùng phối hợp thực hiện; đại diện Đại học Huế cũng đề nghị, Tỉnh đoàn phải chỉ đạo các tổ chức đoàn ở địa phương nắm được số lượng sinh viên đang học ở các trường đại học và cao đẳng ngoài hệ thống các trường của Đại học Huế để tập hợp tham gia.  

Kết luận tại buổi họp, thống nhất với Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh đoàn và ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế về kế hoạch sinh hoạt hè năm 2019 cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị, Tỉnh đoàn cần xây dựng cụ thể nội dung phối hợp thực hiện giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và đoàn Đại học Huế để tổ chức các hoạt động thiết thực; có như vậy mới thu hút được lực lượng ĐVTN là những sinh viên học sinh tham gia không chỉ trong hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" tại địa phương mà còn là lực lượng tuyên truyền viên hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong người dân đối với phong trào này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu,Tỉnh đoàn cần đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể  thao và các cuộc giao lưu, giải thi đấu thể thao từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh trong dịp hè; tổ chức các tour du lịch tham quan di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, qua đó giáo dục ĐVTN sinh viên, học sinh lòng tự hào về bề dày lịch sử, văn hóa địa phương.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]