Phát động dự án tài trợ rủi ro thiên tai cho thành phố Huế
  
Cập nhật:10/10/2019 1:27:51 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ phát động
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ phát động
Sáng ngày 10/10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức lễ phát động dự án tài trợ rủi ro thiên tai cho thành phố Huế. Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án tài trợ rủi ro thiên tai cho thành phố Huế được hỗ trợ bởi Quỹ ủy thác chống biến đổi khí hậu đô thị (UCCRTF) do ADB quản lý. Các đối tác tài chính đến từ Chính phủ Vương quốc Anh, Bộ phát triển Quốc tế (DFID), Chính phủ Thụy Sĩ, Cục kinh tế liên Bang Thụy Sĩ (SECO) và Quỹ Rockefeller. Quỹ hướng đến mục tiêu giảm thiểu rủi ro cho các cộng đồng đô thị dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và thiên tai.

Tài trợ rủi ro thiên tai giúp thu xếp tài chính trước khi các sự kiện tổn thất xảy ra, giúp giảm thiểu tác động đối với dòng vốn. Các tài trợ này linh hoạt và có thể được điều chỉnh phù hợp với các đặc điểm của thiên tai và các đặc điểm của rủi ro. Các công cụ tài trợ rủi ro thiên tai thường bao gồm tiền tiết kiệm, quỹ, tín dụng, tín dụng dự phòng, bảo hiểm, nợ công và phân bổ ngân sách. Mỗi công cụ có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau và thường được sử dụng cùng nhau. Một số hoạt động xảy ra trước sự kiện và một số hoạt động xảy ra sau đó.

Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo bảo hiểm hiệu quả về mặt chi phí, cần phải hiểu các đặc điểm của tài sản công gặp rủi ro, năng lực của thị trường bảo hiểm địa phương, môi trường pháp lý về bảo hiểm và nhận thức của người ra quyết định của các cơ quan công quyền về giá trị và tính ứng dụng của bảo hiểm.

Dự án này có bốn nội dung chính, gồm: lập sơ đồ và phân tích các tài sản công có rủi ro và giá trị cao; tính khả thi của bảo hiểm thiên tai tại Việt Nam và cho thành phố Huế; thiết kế cấu trúc bảo hiểm thiên tai để cung cấp bảo hiểm hiệu quả về chi phí với phạm vi bảo hiểm rộng; phát triển năng lực và phổ biến kiến thức cho những người ra quyết định.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Ngân hàng Phát triển Châu Á là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác hỗ trợ phát triển, chống rủi ro do thiên tai tại Thừa Thiên Huế trong những năm vừa qua. Các dự án tài trợ bởi ADB là những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, “Dự án tài trợ rủi ro thiên tai cho thành phố Huế” được phát động sẽ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thu thập tư liệu các tài sản công trên địa bàn thành phố, từ đó cung cấp các công cụ tài chính cho rủi ro thiên tai phù hợp như các công cụ bảo hiểm, tín dụng và thị trường vốn nhằm cung cấp nguồn tài chính cho cứu trợ, phục hồi nhanh và tái thiết sau thiên tai. Đồng thời dự án sẽ đóng góp rất lớn trong việc giảm thiểu những rủi ro do thiên tai đối với các tài sản công có giá trị cao trên địa bàn thành phố, đảm bảo phục hồi nhanh chóng sau các trận thiên tai và giảm thiểu tác động lên sinh kế của người dân, ổn định kinh tế xã hội của địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]