Nối dài tuyến đường đi bộ hai bờ sông Hương để phục vụ người dân và du khách
  
 Bản in]