Nhìn lại 20 năm lũ lớn khu vực miền Trung - Kết chặt tay, xây đời mới
  
 Bản in]