Ngày 23/6 sẽ nối lại công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3
  
Cập nhật:11/06/2021 2:21:12 CH
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 hồi tháng 3/2021
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 hồi tháng 3/2021
Ngày 10/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4945/UBND-GT về việc thống nhất thời gian khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc kế hoạch khảo sát để quyết định phương án và thời điểm tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh  đã thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm và phương án triển khai tìm kiếm tiếp theo đối với các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3, bắt đầu ngày 23/6/2021.

Chủ tịch UBND tỉnhh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai đảm bảo theo chủ trương, yêu cầu tại Kế hoạch đã đề ra; đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 chủ trì, phối hợp với Sở Công thương khẩn trương làm việc với các cơ quan, trực thuộc Bộ Công thương và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai xây dựng đập; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cử người tham gia phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]