Ngày 1/7 sẽ bắt đầu đợt tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 (giai đoạn 5)
  
 Bản in]