Nạo vét, khơi thông sông Phổ Lợi để tạo cảnh quan, thoát lũ và thúc đẩy kết nối Huế và Thuận An
  
 Bản in]