Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
  
Cập nhật:10/06/2021 10:20:34 SA
Truy điệu và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Truy điệu và an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ. Thời gian qua, Thừa Thiên Huế luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền địa phương. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, liệt sĩ.

Đạt được những kết quả quan trọng

Thời gian qua, công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm quy tập (TKQT) và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bám sát nhiệm vụ do Bộ Tư lệnh Quân khu giao và tình hình đặc điểm địa bàn đảm nhiệm. Bộ CHQS tỉnh, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với từng giai đoạn, từng mùa khô. Đặc biệt, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, liệt sĩ trong những năm vừa qua mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là sự tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động tìm kiếm, quy tập. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được triển khai tích cực, với quy mô, cấp độ ngày càng rộng lớn hơn. Giai đoan 2013-2020, ở nước Bạn Lào đã cất bốc được 139 hài cốt liệt sĩ, ở trong nước cất bốc được 185 hài cốt liệt sĩ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Người có công và Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các địa phương tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt của những mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin tại các Nghĩa trang liệt sĩ: huyện A Lưới, thị xã Hương Thủy, Hương Điền của huyện Phong Điền, Lộc Thủy của huyện Phú Lộc và Quảng Thọ của huyện Quảng Điền để giám định ADN. Kết quả có 1.692 mẫu có khả năng giám định. Ngoài ra, giai đoạn 2013-2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với thân nhân liệt sĩ, UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương tiến hành lấy 505 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi Cục Người có công giám định ADN. Kết quả có 73 trường hợp có quan hệ huyết thống.

Bên cạnh đó, công tác lập hồ sơ quy tập, lưu trữ và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và của tỉnh trước lúc tổ chức lễ truy điệu, an táng, bảo đảm xác thực cao; công tác tổ chức bàn giao, đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, chặt chẽ, chu đáo để lại ấn tượng sâu sắc trong cấp uỷ, chính quyền, quân đội và nhân dân nước Bạn và Đảng bộ, chính quyền nhân dân trong tỉnh, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Mặc dù đã nỗ lực, quyết tâm cao nhưng hoạt động tìm kiếm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tính chất nhiệm vụ ngày càng phức tạp; các thông tin về mộ liệt sĩ ở nước Bạn Lào chủ yếu dựa vào Bạn cung cấp là chính, người biết chính xác các phần mộ liệt sĩ hiện nay đã già yếu, trí nhớ giảm, hoặc đã qua đời, người trực tiếp dẫn đường chỉ mộ thì nghe nói lại, nên độ chính xác không cao. Kèm theo đó là sự tác động của dịch bệnh Covid -19 kéo và thiên tai lũ, lụt liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng đến các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong nước và nước ngoài.


Truy điệu, an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào 

Nâng cao hiệu quả Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Với tư tưởng chỉ đạo “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được xác định trong kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong dân, làm cho mọi người, mọi tổ chức cá nhân nắm và hiểu rõ được chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước và của Quân đội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng thông tin về mộ liệt sĩ, tổ chức lực lượng chuyên trách phù hợp, đáp với yêu cầu nhiệm vụ. Ưu tiên lựa chọn những cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe và chuyên môn tốt, vừa bảo đảm tính kế thừa, ổn định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy tập, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phương pháp vận động quần chúng, các phương án bảo đảm an toàn, học tiếng Lào, tìm hiểu phong tục tập quán của Bạn, nhất là đối với lực lượng mới tham gia làm nhiệm vụ, quy tập, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, kinh phí, xăng dầu và các chế độ, chính sách đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đối với nhiệm vụ quy tập trong nước, tiếp tục lấy lực lượng chuyên trách làm nòng cốt, cùng với lực lượng Ban CHQS huyện, thị xã và thành phố Huế, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tìm kiếm, quy tập các phần mộ trên địa bàn chặt chẽ và đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 2 tỉnh Salavan, Sekong (Lào), chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức các hoạt động bàn giao, đón nhận hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước an táng bảo đảm chặt chẽ, trang nghiêm, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương hai nước Việt - Lào.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]