Nam Đông cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
  
Cập nhật:10/09/2019 5:39:34 CH
Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với huyện Nam Đông về định hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện vào chiều ngày 10/9.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nam Đông cho biết, sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp toàn huyện dự kiến năm 2019 là 404,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.806 tấn, giá trị kinh tế vườn bình quân đạt 45 triệu đồng/ha/năm. Về lâm nghiệp, khai thác rừng trồng và trồng lại rừng 500 ha; sản lượng gỗ khai thác đạt 45.000 tấn gỗ nguyên liệu; trồng rừng gỗ lớn 100 ha…Bên cạnh những kết quả đạt được, Nam Đông có khá nhiều chỉ tiêu không thể hoàn thiện, khi đây là năm bản lề cho kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, nhất là chỉ tiêu về nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ sử dụng nước sạch ở Nam Đông còn thấp. Hiện tình trạng chặt phá, xâm lấn rừng lấy đất sản xuất và khai thác vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn còn xảy ra.

Trong năm 2020, Nam Đông tiếp tục triển khai đề án phát triển nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2016-2020, theo định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp nâng cao giá trị. Thực hiện chương trình nông thôn mới - giảm nghèo bền vững, tranh thủ các nguồn vốn mục tiêu của cấp trên và các nguồn huy động khác để đầu tư phát triển. Thời gian đến, huyện phát triển thêm du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, huyện tiếp tục triển khai “Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện giai đoạn 2016-2020” theo định hướng tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị; tranh thủ các nguồn vốn mục tiêu của cấp trên và các nguồn huy động khác để đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản…

Lãnh đạo các ban ngành liên quan cũng đã có nhiều góp ý thêm về những đề xuất của địa phương và góp ý về những giải pháp để Nam Đông thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, trong đó tập trung tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng NTM, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở những xã còn cao và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.


Phát triển kinh tế rừng là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Nam Đông

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực của Nam Đông trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ tịch đề nghị, với huyện Nam Đông, nông nghiệp không thể phát triển nhanh, nhưng phải định hướng phát triển kinh tế dựa trên nông nghiệp theo hướng bền vững. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, huyện cần phải cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó chú trọng nâng cao giá trị kinh tế rừng. Để làm được điều này, huyện cần phát huy năng lực, đồng thời có sự hỗ trợ từ  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khuyến công để có thêm những hỗ trợ về giống, chăm sóc, kỹ năng, tìm đầu ra cho người dân.

Về nông thôn mới, Nam Đông phải rà soát để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan sớm nâng cao tỷ lệ dùng nước sạch cho người dân, sắp xếp, bố trị lại nguồn vốn hợp lý, huy động các nguồn  lực hỗ trợ, giúp người dân hai xã Thượng Long và Hương Hữu sớm thoát nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV để tập trung chỉ đạo, thực hiện điều hành có trọng tâm, quyết liệt, dứt điểm. Phát huy ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; phát huy tác dụng tích cực trang thông tin điện tử huyện và cấp xã để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, giới thiệu hình ảnh, thế mạnh của huyện nhằm thu hút đầu tư phát triển.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]