Mở rộng quy mô thành phố Huế là yêu cầu khách quan cho phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]