Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  
Cập nhật:28/06/2019 4:57:13 CH
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên trái) trao bức trướng cho đại hội với dòng chữ:  "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp, văn minh"
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (bên trái) trao bức trướng cho đại hội với dòng chữ: "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, xây dựng Thừa Thiên Huế giàu đẹp, văn minh"
Sáng ngày 28/6/2019, tại thành phố Huế, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức khai mạc. Đến dự đại hội có các đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Vai trò của MTTQVN tiếp tục được khẳng định và nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong đó nổi bật là các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động “Quỹ vì người nghèo”; các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

Nổi lên là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tập hợp được sức mạnh nội lực của nhân dân với việc huy động trên 1.800 tỷ đồng,  vận động nhân dân đóng góp gần 80.000 ngày công lao động cùng việc lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hiến đất, hiến cây, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Thông qua cầu nối là mặt trận các cấp, gần 50 tỷ đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” được sử dụng xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 1.430 nhà cùng vốn sản xuất, trao tặng quà cùng nhiều hình thức hỗ trợ đột xuất và giúp đỡ khác. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước có sự đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện, tập trung lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Phó Chủ tịch Trung ương MTTQVN - Ngô Sách Thực,  (ở giữa, bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQVN tỉnh đề ra mục tiêu: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQVN, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, với một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% khu dân cư triển khai và duy trì thực hiện hoạt động Chủ nhật xanh, mỗi khu dân cư xây dựng được ít nhất 1 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”; cùng 5 chương trình hành động…

Chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cũng mong muốn trong nhiệm kỳ mới MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ sớm khắc phục những tồn tại hạn chế được Đại hội thẳng thắn nhìn nhận, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” nâng cao vai trò, vị thế của MTTQVN.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng, đầy tâm huyết và trí tuệ của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên cùng toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh. Những kết quả đạt được thời gian qua  là nền tảng rất quan trọng để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững trong những năm sắp đến. Thừa Thiên Huế đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo; ra sức thi đua, đồng tâm, hiệp lực để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra, tạo tiền đề để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 90 vị vào Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các chức danh trong Ban Thường trực gồm: 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, 3 ủy viên thường trực. Ông Nguyễn Nam Tiến tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (áo đen ở giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa IX 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]