Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng
  
 Bản in]