Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Nam Phi
  
 Bản in]