Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

  
 Bản in]