Lãnh đạo tỉnh họp trực tuyến với Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc về dự án đầu tư phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
  
 Bản in]