Ký kết phối hợp thực hiện công tác dự phòng và cai nghiện ma túy ma túy trong học sinh, sinh viên
  
Cập nhật:02/07/2019 4:25:51 CH
Chiều 2/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ ký Kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020. Đến dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung.

Theo nội dung kế hoạch phối hợp, 4 đơn vị sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ yêu cầu công tác; tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi và học tập kinh nghiệm; phối hợp tổ chức thí điểm các mô hình dự phòng nghiện ma túy; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác dự phòng nghiện ma túy…

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành liên quan nhằm nâng cao nhận thức của nhà giáo và học sinh, sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy. Từ đó, xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy phù hợp, có biện pháp can thiệp hiệu quả đối với những học sinh, sinh viên sử dụng, lạm dụng và nghiện ma túy.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên đến năm 2020 không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của nhà giáo và học sinh, sinh viên về ma túy và tác hại của ma túy mà còn giúp cho các ngành chức năng xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy phù hợp, có biện pháp can thiệp hiệu quả đối với những học sinh, sinh viên sử dụng, lạm dụng và nghiện ma túy. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, xây dựng các chương trình dự phòng nghiện ma túy đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đảm bảo khoa học, phù hợp với từng cấp học, bậc học khác nhau.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]