Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026
  
Cập nhật:26/05/2022 5:24:35 CH
(CTTĐT) - Chiều ngày 26/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình về phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2016-2021; ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026, kế hoạch phối hợp công tác năm 2022. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài; UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn.
Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026
Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026

Trong những năm qua, việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về công tác dân vận trong thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận; nội dung công tác phối hợp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đơn vị, địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương thức về công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán, trình độ ở từng khu dân cư, tạo sự chuyển biến ở cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tiêu biểu, triển khai cụm liên kết giáp ranh về an ninh, trật tự, mô hình “Khu dân cư 3 không”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ thanh niên xung kích về an ninh trật tự”, “Đội xe thồ phòng chống tội phạm”, “Đội xe thồ tự quản về an ninh trật tự”, “Liên chi đội tự quản về an toàn giao thông, nói không với ma túy”,…

Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế đã quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp về công tác dân vận với lực lượng Công an gắn với các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Công an, Ban Dân vận các cấp chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng, duy trì, đăng ký xây dựng mới và triển khai nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 100% công an các địa phương có đăng ký mô hình “Dân vận khéo” với 212 mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia; trong đó, có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả và được nhân rộng. Với các mô hình tiêu biểu như mô hình “Tuyên truyền, tư vấn pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh và tặng quà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa”; mô hình “Làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân tại nhà, bệnh viện cho người già yếu, bệnh tật không đi lại được”; mô hình “Tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư và trường học, hướng về cơ sở làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và từ thiện…

Qua 5 năm triển khai thực hiện, sự phối hợp giữa hệ thống dân vận và lực lượng công an ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thực sự; nhận thức của cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng làm công tác dân vận các cấp về vai trò, ý nghĩa công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt. Nhờ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của hai đơn vị trong thời gian qua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị cần phải chi tiết cụ thể hóa những mục tiêu, những sản phẩm phối hợp, đề ra nhiệm vụ cụ thể trong công tác phối hợp thực hiện. Quan điểm phối hợp có chương trình, từ sớm, từ xa; phối hợp như thế nào để đồng bộ, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời đánh giá cụ thể việc phối hợp ở cơ sở để triển khai hiệu quả công tác phối hợp thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện. Phối hợp sâu hơn, chặt chẽ hơn, phương thức ngày càng hiện đại tiến tiên, năng lực của cán bộ ngày càng cao là cơ hội để phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh vai trò phối hợp để nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương. Qua phối hợp thống nhất được quan điểm chỉ đạo, giải quyết công việc, có sự đồng lòng trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đơn vị, địa phương; quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở Chương trình phối hợp này, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong hệ thống triển khai ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026 và thực hiện có hiệu quả, từ đó đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó, sẽ tập trung vào đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, lực lượng nòng cốt ở vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng biên giới…; xây dựng và phát triển các cơ chế tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]