Kiện toàn nhân sự Huyện ủy Quảng Điền trước Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
  
Cập nhật:01/04/2020 10:46:01 SA
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Đình Đức đến nhận công tác tại Huyện ủy Quảng Điền
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Đình Đức đến nhận công tác tại Huyện ủy Quảng Điền
Ngày 31/3/2020, tại Huyện ủy Quảng Điền, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và trao các quyết định.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền đã công bố và trao các Quyết định. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động đồng chí Hoàng Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu vào Ban Chấp hành Hội, Ban Thường vụ Hội và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Điều động đồng chí Nguyễn Đình Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền đến nhận công tác tại Huyện ủy Quảng Điền kể từ ngày 01/4/2020, thống nhất giới thiệu để Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều động đồng chí Trần Quốc Thắng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ, đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền kể từ ngày 01/4/2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới; đồng thời mong muốn các đồng chí sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, đoàn kết thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cử đồng chí Phan Cảnh Dư - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phụ trách Đảng bộ Quảng Điền, kể từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có nhân sự Bí thư Huyện ủy thay thế và chủ trì thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Điền nhiệm kỳ 2015 - 2020.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]