Không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó mưa lũ
  
 Bản in]