Khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không Quốc tế Phú Bài
  
 Bản in]