Khánh thành trường mầm non Hoàng Mai phục vụ cư dân tái định cư
  
 Bản in]