Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để vận hành thử nghiệm nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn

  
 Bản in]