Khẩn trương chi trả hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg
  
 Bản in]