Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để xây dựng Phú Lộc thành trung tâm kinh tế của tỉnh
  
Cập nhật:25/09/2020 1:27:44 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng ngày 25/9, tại buổi làm việc với huyện Phú Lộc về tinh hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị huyện tập trung phát triển kinh tế với tinh thần tiếp tục đổi mới, hành động, tạo đột phá trong phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đổi mới, hành động, tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Lộc trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 khi Phú Lộc nằm sát địa phương có dịch là thành phố Đà Nẵng. Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng Phú Lộc đã tập trung khắc phục để phát triển kinh tế xã hội, một số chỉ tiêu đạt khá như thu ngân sách tại địa phương ước thực hiện trong năm 2020 đạt hơn 221 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; tổng đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 6.900 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước khoảng 3.200 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch...

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại địa phương như công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm so với yêu cầu sản xuất; nạn lấn chiếm đất rừng chưa được xử lý dứt điểm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều bất cập.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện Phú Lộc có vai trò quan trọng là địa bàn cửa ngõ phía Nam của Tỉnh, có vị trí địa lý đặc thù, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú để phát triển các lĩnh vực kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, du lịch dịch vụ, tài nguyên khoáng sản, đầm phá, văn hóa...), là trung tâm kinh tế, đô thị mới và hiện đại của Tỉnh trong tương lai. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện Phú Lộc cần đánh giá, nhìn nhận khách quan các vấn đề còn tồn tại để có định hướng, giải pháp phát triển cụ thể, với tinh thần tiếp tục đổi mới, hành động, tạo đột phá trong phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Để nâng cao thu nhập người dân và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, tập trung, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cần đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các mô hình cây ăn quả, nông nghiệp kỹ thuật cao, tập trung phát triển kinh tế vùng gò đồi. Nghiên cứu chuyển đổi, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp hiệu quả hơn.

Là cửa ngõ phía Nam của Tỉnh nên Phú Lộc cần chú trọng tập trung hoàn thành công tác lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, hình thành đô thị mới La Sơn; từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng đồng bộ giao thông đô thị; tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng xây dựng mới mạng lưới giao thông nông thôn. Tăng cường kiểm tra, quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép. Tích cực phối hợp, tạo điều kiện triển khai các công trình giao thông quan trọng, các dự án trọng điểm trên địa bàn, dự án trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu công nghiệp La Sơn.

Bám sát mục tiêu tiếp tục thực hiện xây dựng huyện thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch; ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả.


Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Phát huy những ngành kinh tế mũi nhọn

Định hướng các nhiệm vụ cụ thể cho phát triển kinh tế xã hội của Phú Lộc trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tâp trung vào 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm đã đề ra đó là: phát triển du lịch - dịch vụ; xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã một sản phẩm; cải cách hành chính; phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; phát triển đô thị.

Phú Lộc cần tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển dịch vụ, du lịch, đặc biệt là du lịch biển, suối. Phát triển lĩnh vực dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. xây dựng Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương thành trung tâm du lịch tổng hợp chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch di sản, du lịch lễ hội. Gắn phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái động thực vật, hệ sinh thái đầm phá.

Huyện cần chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực... để đón đầu các Nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành đầu tư hạ tầng cơ bản, thiết yếu để vận động các cơ sở vào sản xuất tập trung tại các điểm tiểu thủ công nghiệp.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]