JICA hỗ trợ Thừa Thiên Huế phát triển đô thị theo hướng xanh và bền vững
  
 Bản in]