Họp báo về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V
  
Cập nhật:20/11/2020 5:46:52 CH
Tại buổi họp báo
Tại buổi họp báo
Chiều 20/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh và đồng chí Nguyễn Thiên Bình, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Phó Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V với Chủ đề Đại hội: "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững" sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/11/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Đại hội có sự tham gia của 555 (trong đó 310 đại biểu chính thức và 245 đại biểu khách mời)

Theo ban tổ chức, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 được tổ chức nhằm mục đích mục đích:

Tổng kết, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đi sâu kiểm điểm đánh giá những việc đã làm được, chưa được, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới sát hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, tạo khí thế mới trong công tác thi đua khen thưởng.

Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành quả phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại diện cho các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài… Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo nên động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 đến 2025.

Thông qua Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên các cấp, các ngành lần này, tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đặc biệt là bài học về việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quá trình chuẩn bị Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến cũng là quá trình phát động các phong trào thi đua yêu nước, bằng các hành động cách mạng tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, đều khắp, liên tục; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó đề ra những biện pháp phù hợp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác thi đua, khen thưởng theo đúng Luật Thi đua, khen thưởng và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Tại buổi họp báo, các phóng  viên cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi về những nội dung cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và lan tỏa các tấm gương, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Các cơ quan báo chí cũng đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền cung cấp thêm thông tin về thành tích của các điển hình tiên tiến, các bài tham luận của các đại biểu để phóng viên khai thác, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V là sự kiện chính trị lớn của tỉnh, do vậy, để Đại hội thành công, đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng thời lượng đăng, phát các tin, bài đảm bảo thông tin toàn diện, đậm nét, kịp thời kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể; tâm tư, tình cảm của nhân dân và các hoạt động hướng về Đại hội./.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]