Hội thảo khoa học: "Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
  
Cập nhật:23/08/2019 4:56:12 CH
Sáng ngày 23/8, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế và trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức Hội thảo khoa học: "Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Đây là một hoạt động nhằm thảo luận và trao đổi những giá trị lý luận của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực tiễn thực hiện Di chúc trong suốt 50 năm qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự hội thảo có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên môn đến từ các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các Bảo tàng trong, ngoài tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh, cách đây 50 năm, Bác Hồ kính yêu, Vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất; Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Người đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân đã ra đi. Trước lúc ra đi, Người đã để lại cho đất nước, cho Đảng và Nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng với lời căn dặn cuối cùng là những tình cảm và niềm tin của Người đối với Đảng và thế hệ mai của đất nước. Trong Di chúc, Người dặn dò về giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; về rèn luyện đạo đức cách mạng của người đảng viên; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; ghi nhận những đóng góp của quần chúng nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi trong chiến đấu, trong lao động, Người còn dặn dò các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện cho các thành phần lao động trong xã hội phấn đấu vươn lên...    

50 năm qua, bản Di chúc của Người luôn là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong chiến đấu chống giặc ngoại  xâm và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Trong những thập kỷ qua, với niềm vinh dự và tự hào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển như lời căn dặn của Bác. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn lại việc thực hiện di chúc của Người, thì những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đánh giá cao việc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế và trường Đại học Sư phạm Huế tổ chức Hội thảo khoa học:  "Thừa Thiên Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học và nghiên cứu tập trung thảo luận để làm sáng tỏ hơn nữa nội dung, giá trị lịch sử của bản Di chúc, chỉ ra bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các mong muốn của Người. Đặc biệt là, nêu rõ những vấn đề mang tính thực tiễn để những giá trị nhân văn trong Di chúc của Người được tiếp tục vận dụng vào cuộc sống; qua đó, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kế thừa và đưa di sản vô giá của Người trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.   


Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, với 52 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ chuyên môn đến từ các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các Bảo tàng trong và ngoài tỉnh gửi đến, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ, đi sâu phân tích về bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc. Trong đó, tập trung phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn, những nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc; những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người...

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, tại Hội thảo, dù tiếp cận ở những vấn đề và góc độ khác nhau, nhưng những tham luận của các đại biểu đã nêu bật những giá trị và những vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc luôn là kim chỉ nam trong mọi lĩnh vực, đến nay còn nguyên giá trị, là cương lĩnh để tiến tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.

Bên cạnh đó, các tham luận không chỉ đề cập tính lý luận, tư tưởng trong Di chúc của Người mà còn là bản tổng kết về những thành tựu mà Đảng, bộ, các ngành, các giới và nhân dân Thừa Thiên Huế đạt được trong các lĩnh vực; tiếp cận nhiều tấm gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là những nhân tố tích cực và thực tiễn sinh động trong 50 năm thực hiện di chúc của Người tại Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các tham luận cũng đã đưa ra một hệ thống giải pháp phong phú, để những lời căn dặn của Người trong Di chúc tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tới. Tiến sĩ Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]