Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thi THPT quốc gia năm 2019
  
Cập nhật:15/05/2019 11:17:56 SA
Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Ngày 14/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Lê Hải An đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì cùng các thành viên trong ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019; đồng thời tập trung thảo luận, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng, trước hết, là việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia các địa phương.

Theo báo cáo số liệu đăng ký dự thi (tính đến ngày 10/5/2019): Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 887.143. Trong đó, có 234.008 hồ sơ đăng ký dự thi chỉ xét công nhận tốt nghiệp, chiếm 26.38%; 30.205 hồ sơ đăng ký dự thi chỉ đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng chiếm 3.4% với 2.575.305 nguyện vọng. Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi các môn như sau: Môn Toán: 882.678; Môn Vật lí: 336.598; Môn Hóa Học: 340.597; Môn Sinh học: 335.285; Môn Ngữ Văn: 871.998; Môn Lịch sử: 573.173; Môn Địa lí: 565.671; Môn GDCD: 495.852; Ngoại ngữ: 795.257.

Hội nghị quán triệt tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi. Thành lập Hội đồng ra đề thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và triển khai hoạt động của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ ra đề thi tại khu vực cách ly. Quản trị và hỗ trợ các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý thi, tuyển sinh và nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, tuyển sinh.  Triển khai hoạt động kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại các địa phương, đơn vị. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác thi và tuyển sinh trước, trong và sau thời gian tổ chức thi và tuyển sinh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho các đoàn và triển khai thanh tra, kiểm tra theo tiến độ tổ chức thi và tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại địa phương; tập trung chỉ đạo các sở GDĐT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình và tổ chức ôn tập cho học sinh; phân công nhiệm vụ, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo trước, trong và sau Kỳ thi; tăng cường truyền thông về thi và tuyển sinh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi; làm tốt công tác phối hợp với các trường ĐH, CĐ trong chỉ đạo, tổ chức thi.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]