Hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020
  
Cập nhật:26/02/2020 10:32:05 SA
Sáng ngày 26/02, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác GDQPAN năm 2019 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN) tỉnh), năm 2019, Hội đồng GDQPAN các cấp đã tham mưu và đề xuất kịp thời cũng như giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, đã tổ chức triển khai các hoạt động và nhiệm vụ theo đúng quy định về bồi dưỡng kiếm thức QPAN cho các đối tượng theo Thông tư 24 và 38/2014 của Bộ quốc phòng và Thông tư 05/2015 của Bộ Công an.  

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy và Hội đồng GDQPAN tỉnh việc điều động cán bộ đối tượng 2 tham gia các lới bồi dưỡng kiến thức QPAN tại Quân khu và tổ chức các lớp bồi dưỡng cho dối tượng 3 theo đúng yêu cầu, nội dung và thời gian. Đồng thời, chỉ đạo và phối hợp với Hội đồng GDQPAN các địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng 4 theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Kết quả là, năm 2019, toàn tỉnh đã điều động 6 lớp đối tượng 2; tổ chức 54 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng với gần 5,5 nghìn người tham gia; ngoài ra đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho các chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản... Công tác giáo dục QPAN cho hoạc sinh, sinh viên tiếp tục thực hiện đạt kế hoạch đề ra; trong đó 100% các trường THPT đã đảm bảo môn học GDQPAN trong phân phối chương trình giảng dạy; Đại học Huế đã tổ chức 10 khóa cho gần 10 nghìn sinh viên các trường đại học thành viên...  


Toàn cảnh hội nghị 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung,  Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh biểu dương kết quả mà các ngành, địa phương đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới và Luật giáo dục quốc phòng an ninh...Nhất là cần có kế hoạch hoạt động cụ thể, chi tiết và sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở cũng như tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hiện tốt công tác GDQPAN.

Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh yêu cầu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh cần rà soát, phân loại, thống kê các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh và cử cán bộ tham gia bồi dưỡng theo triệu tập của Quân khu đạt 100% chỉ tiêu giao; xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định. Các thành viên Hội đồng tích cực, chủ động phát huy tinh thần, trách nhiệm, bám sát địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức triển khai công tác GDQPAN cho toàn dân với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng sát với tình hình thực tế của địa phương.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]