Hội nghị triển khai Chương trình công tác nhân quyền năm 2020
  
Cập nhật:20/02/2020 11:16:54 SA
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Sáng ngày 20/2, Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác nhân quyền năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Văn phòng thường trực tổng hợp, đánh giá tình hình công tác nhân quyền năm 2019; trình bày Kế hoạch công tác nhân quyền 2020, ý kiến tham luận của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nhân quyền trong thời gian tới.

Thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; an ninh trên các lĩnh vực được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, việc xây dựng, triển khai các kế hoạch về bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền từng bước được hoàn thiện. Trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, hình ảnh đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam và địa phương Thừa Thiên Huế được tiến hành thường xuyên… góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, bảo đảm tốt nhất quyền con người. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách đã ban hành. Tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền. Đổi mới tư duy, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, nhất là tuyên truyền gương người tốt việc tốt, thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền con người, về hình ảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam và Thừa Thiên Huế. Đồng thời, chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]