Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  
Cập nhật:09/11/2018 4:52:53 CH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể
Chiều ngày 09/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Phan Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Luật PCBLGĐ đã đi vào cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã có sự quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng ngừa bạo lực, tệ nạn xã hội, hạn chế xảy ra bạo lực trong gia đình.

Để Luật phòng chống bao lực gia đình đi vào cuộc sống, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là tiến hành rà soát, đánh giá tình hình vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương thường xuyên xảy ra vụ việc vi phạm. Nhờ đó, số lượng vụ việc bạo lực gia đình có xu hướng giảm, tỷ lệ ly hôn do bạo lực gia đình được hạn chế, nhận thức của người dân về bình đẳng giới, chăm sóc người già, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em được nâng cao, cuộc sống gia đình, xã hội có chiều hướng ổn định, hài hòa. Đồng thời, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ra đời còn góp phần nâng cao nhận thức của người đàn ông trong gia đình về vai trò, ý nghĩa gìn giữ hạnh phúc, đề cao vai trò của người phụ nữ trong công tác bảo vệ, duy trì bền vững hạnh phúc gia đình và mái ấm trước các biến động của xã hội.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Các mô hình PCBLGĐ dù được nhân rộng nhưng kết quả hoạt động chưa cao. Cán bộ làm công tác gia đình ở địa phương còn thiếu, chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm nên gặp khó khăn trong việc tham mưu quản lý, giám sát hoạt động các câu lạc bộ tại cơ sở. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ. Các biện pháp cưỡng chế hành chính đối với người gây bạo lực gia đình thiếu kiên quyết, chưa thực thi đúng pháp luật...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung khẳng định, bạo lực gia đình không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em, của chính người gây ra bạo lực và thành viên khác trong gia đình mà còn gây tổn hại về kinh tế và an ninh xã hội. Để công tác triển khai thi hành Luật ngày càng có chiều sâu và có hiệu quả hơn, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Ban, ngành, địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy, đảng, chính quyền trong thực hiện công tác gia đình nói chung và PCBLGĐ nói riêng. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phòng, chống bạo lực gia đình đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Kiện toàn và nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Đầu tư thích đáng nguồn kinh phí để triển khai công tác gia đình và PCBLGĐ để có cơ chế, chính sách phù hợp đối với lực lượng cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác gia đình.

Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao vì đã có thành tích trong thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 – 2018.

15 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]