Hội nghị phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên được đánh giá thành công trên nhiều phương diện.
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.