Hội nghị giao ban công tác Quý III khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
  
Cập nhật:25/09/2020 1:35:49 CH
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 25/9/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III năm 2020 khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã chủ trì Hội nghị.

Trong quý III, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh sau bão số 5 và nắm tình hình đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão số 5 để kịp thời thăm hỏi, động viên. Tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mặt trận và các đoàn thể đã thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo theo tinh thần Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện chủ động giới thiệu nhân sự của từng đoàn thể tham gia ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những kết quả mà Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời lưu ý trong thời gian đến, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nắm chắc và phản ảnh kịp thời tình hình hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với đại hội Đảng, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tập trung vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Quan tâm, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn Tỉnh như dự án di dời dân, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế; giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn, về công tác mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung phục vụ các hoạt động cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cần tổ chức thực hiện có hiệu quả từ cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải hướng về cơ sở; bởi cấp cơ sở là nền tảng, ở cơ sở mà làm tốt thì các cấp trên sẽ thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, như Ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch covid 19, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 5, phát triển kinh tế - xã hội. Lưu ý chăm lo cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, thành viên các tổ chức, đoàn thể. Nắm chắc tình hình ở địa bàn, đấu tranh với các luận điệu sai trái trên không gian mạng. Kịp thời lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]