Học sinh toàn tỉnh nghỉ học chiều ngày 27/10/2020 và ngày 28/10/2020
  
Cập nhật:26/10/2020 7:33:13 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
SGD&ĐT vừa có Công văn số 2477/SGDĐT-VP ngày 26/10/2020 về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các Trung tâm GDNN-GDTX.

Theo dự báo, trong các ngày 27/10/2020 đến 29/10/2020, bão số 9 có cường độ rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Để chủ động ứng phó với bão số 9, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học chiều ngày 27/10/2020 và ngày 28/10/2020. 
3. Duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ. Tiến hành triển khai ngay việc chằng chống các công trình trường lớp; khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn; đặc biệt, các công trình, cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua và các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9. Không rời vị trí trực và ra khỏi nhà trong lúc bão. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn. 
4. Thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến về cơn bão số 9 trên các phương tiện thông tin truyền thông để chủ động ứng phó, không để xảy ra bị động khi bão đến. 
5. Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống bão lũ cho đến khi bão tan. 
6. Thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại, sự cố xảy ra trước, trong và sau bão cho lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban PCTT và TKCN Sở) theo các số điện thoại sau: 
- Đ/c Nguyễn Tân –Giám đốc Sở GD&ĐT: 0905090530. 
- Đ/c Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: 0905056775. 
- Đ/c Đoàn Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: 0914066496. 
- Đ/c Phan Xuân Nghĩa – PCVP Sở GD&ĐT: 0905837572. 
Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại sau mưa bão và phương án khắc phục về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở ) trước 48h sau khi bão tan, theo địa chỉ email: sgddt@thuathienhue.gov.vn.
Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]