Học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020
  
Cập nhật:10/04/2020 5:57:51 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
UBND tỉnh đã có Công văn số 2983/UBND-DL ngày 10/4/2020 đồng ý cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020 .

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế và tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 2983/UBND-DL ngày 10/3/2020 đồng ý cho phép học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020 và tiếp tục thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình kết hợp học online cho tất cả các khối lớp cho đến khi học sinh đi học trở lại theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2495/UBND-GD ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn số 2983/UBND-DL ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]