Hiệp thương lần thứ 3 thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
  
Cập nhật:16/04/2021 2:10:51 CH
Tại Hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV
Tại Hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV
Sáng 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Đoàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh đã đến dự.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, 13 người ứng cử ĐBQH được đưa ra lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi trú đều được hội nghị tín nhiệm với kết quả 100% biểu quyết nhất trí. Với những người ứng cử HĐND tỉnh, cả 95/95 người đều được hội nghị cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 100%.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh, đã có 3 người đã nộp đơn xin thôi ứng cử ĐBQH nên danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV còn 10 người, cơ cấu thành phần gồm: 5 nữ (chiếm tỷ lệ 50%); 1 ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 10%); 3 người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 30%); 2 người trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 20%) và 1 người tái cử (chiếm tỷ lệ 10%).

Với danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, còn lại 86 ứng cử viên sau khi có 9 người đã xin thôi ứng cử. Trong đó, có 31 nữ (tỷ lệ 36,04%); 12 người ngoài Đảng (tỷ lệ 13,8%); 6 người dân tộc thiểu số ( tỷ lệ 6,9%); 1 đại diện tôn giáo (tỷ lệ 1,15%); 22 người trẻ tuổi (tỷ lệ 25,29%) và 19 người tái cử (tỷ lệ 21,83%).


Tại Hội nghị hiệp thương lần 3 bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội nghị hiệp thương đã thống nhất 100% nhất trí danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 86 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra Hội nghị cũng đã biểu quyết 100% nhất trí hiệp thương 03 người là ứng cử viên dự khuyết trong trường hợp một số tình huống bất khả kháng theo Nghị quyết 160 của UB Thường vụ QH – đây cũng là điểm mới của hiệp thương ứng cử viên đại biểu HĐND lần này.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]